banner65

logo univ new

מבחן כניסה באנגלית - הנחיות לנבחן

    אין להגיע לאוניברסיטה באם חלים אחד מהתנאים הבאים:

-   חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס.

-   הינך משתעל/ת (למעט שיעול כרוני) ויש לך קשיים בנשימה.

-   אובדן חוש טעם וריח.

  • חלה חובת מילוי הצהרת בריאות, באפליקציית "אוניברסיטת חיפה" בבוקר יום ההגעה לאוניברסיטה.
  • יש להגיע בסמוך למועד הבחינה (כשעה לפני תחילתה) ולעזוב את שטח הקמפוס, עם סיומה.
  • יש לעטות מסכה בכל משך שהותך בקמפוס למעט בעת המבחן.
  • ניתן לאכול ולשתות בעת ביצוע המבחן אך ורק במקום הישיבה בכיתת הבחינה, אין לאכול בשטחים הציבוריים.
  • יש לשמור מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם במהלך שהותך בקמפוס.
  • יש להישמע להוראות הביטחון והסדרנים בקמפוס.
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE