banner65

logo univ new

מיקום בחינת הכניסה באנגלית 8.4.2022

בחינות הכניסה באנגלית לקראת שנה"ל תשפ"ג יערכו בימים:

  • מועד 1 - יום שישי 11.3.2022 בשעה 09:00 - תאריך הבחינה עבר
  • מועד 2 - יום שישי  8.4.2022 בשעה 09:00 - הבחינה תתקיים בקמפוס הר הכרמל ,בנין רבין, חדר 5009 וחדר 5015 בהצלחה

ניתן להרשם לבחינות הכניסה לאחר הרישום לתוכנית בלשונית המיועדת לרישום לבחינות כניסה

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE