banner65

logo univ new

אודות התוכנית

התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד מיועדת לאנשי מקצוע עם ניסיון בעבודה עם ילדים: עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים, אחיות בריאות הציבור ואחיות במחלקות ילדים, דיאטנים קליניים, עובדים סוציאליים, שופטי משפחה ונוער ועורכי דין בתחום המשפחה, אנשי חינוך מיוחד, אנשי מדיניות ציבורית ואחרים.

התוכנית נועדה לשדרג באופן משמעותי את איכות עבודתם ומעמדם המקצועי של התלמידים. מטרתה להרחיב ולהעמיק את הידע של אנשי המקצוע העובדים עם ילדים ובני נוער בתחומי ההתפתחות, וכן להקנות כלים להסתכלות ביקורתית ולבנייה של תוכניות התערבות והדרכה וכן של כלי הערכה.

בתוכנית מלמדים מורים המובילים בתחומי מחקרם ההתפתחותי ובעבודתם הקלינית-טיפולית. התכנית עוסקת בתיאוריה, מחקר ויישומים קליניים ומספקת לסטודנטים שלושה בסיסים:

1. תיאוריה ומחקר עדכני בהתפתחות הילד

2. תיאוריה ומחקר בנושאים ספציפיים כמו ילדים בעלי לקויות התפתחותיות, אומנה, אימוץ ומסגרות טיפול חוץ ביתיות
3. שיטות תצפית, הערכה והתערבות עם ילדים במסגרות שונות.

בתוכנית מושקע מאמץ רב ביצירת מערך קורסים איכותי ושמירה על רמה אקדמית גבוהה, וזאת באווירה לימודית נעימה הקשובה לסטודנטים. הלימודים מבוססים על למידה בקבוצות תלמידים קטנות, ולפיכך מספר מקומות הלימוד מצומצם.

התואר מוכר לצרכי שכר לכל עובדי מקצועות הבריאות המטפלים בילדים בהיקף של למעלה מ 50% במרכזים להתפתחות הילד ובמחלקות/יחידות ילדים.

הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע (יום חמישי) על פני שנתיים אקדמיות.

עבור תלמידים במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

 

מידע כללי על מבנה הלימודים בתכנית

התכנית בהתפתחות הילד מתקיימת בשני מסלולי לימוד: מסלול א' (עם תזה ) ומסלול ב' (פרויקט גמר).

מסלול א' עם תיזה

משך הלימודים בתכנית הוא עד שלוש שנים, הכוללות לימוד בקורסים וביצוע עבודת גמר מחקרית (עבודת תזה)המהווה 50% מהציון הסופי לתואר.

היקף הקורסים הוא 32 שעות לימוד סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 8 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 32 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים 2 קורסים של סמינריון מחקר.

על מנת להיות זכאי להתקדם במסלול זה חייב הסטודנט להשיג:

1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בקורסי השנה הראשונה.

2. הצעת תזה מאושרת עד תחילת שנה ב'.

3. במידה והצעת התיזה לא תוגש עד תחילת סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים ועדת מ.א. תשקול

את העברת הסטודנט למסלול ב'

מקרים חריגים יובאו לדיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

מסלול ב' עם פרויקט גמר

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים, הכוללות לימוד בקורסים ופרויקט גמר.

היקף הקורסים הוא 40 שעות סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 16 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 40 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים 3 קורסים של סמינריון מחקר.

פרויקט סיום המהווה 25% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

* התואר מוכר לצרכי שכר לכל עובדי מקצועות הבריאות המטפלים בילדים בהיקף של למעלה מ 50% במרכזים להתפתחות הילד ובמחלקות/יחידות ילדים  

* הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע (יום חמישי) על פני שנתיים אקדמיות.

עבור תלמידים במסלול עם תזה עשויה להידרש שנה שלישית.

בסוף כל שנת לימודים יתקיימו דיוני הערכה על הישגי התלמידים ורמתם האקדמית.

במסלול א' תכלול ההערכה גם את התקדמותה של עבודת התיזה.

ועדת המ.א. תוכל להמליץ על העברת תלמיד ממסלול א' למסלול ב'.

בשני המסלולים חובה לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים !

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE