banner65

logo univ new

תזות

 • נגם בראנסה (2012). השלמה של אימהות ערביות עם אבחנה ה ASD של ילדם: קשרים עם לחץ ומצוקה נפשיים של האם והתמיכה החברתית לה האם זוכה. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור וד״ר סמדר דולב.
 • אורנה לב אנקב (2013). הקשר בין איכות התנועות הספונטניות של הפג ולבין איכות האינטראקציה אם-פג. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • מעיין אור (2013). אסטרטגיות ההדרכה של אמהות לילדים בגיל הגן במשימת פתרון בעיות : הקשר עם תובנה אימהית. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • ג'וביר טארביה (2013). התייחסות האם אל התודעה של התינוק והקשר שלה להתקשרות: מחקר בחברה הערבית בישראל. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • גליה דאובה פישמן (2013). היכולת של פעוטות להתנהל בסביבה: קשר להתקשרות בטחה עם אימהותיהן. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • שרון צאיג מזעקי (2014). הקשר בין כוונות תקשורתיות של התינוק לבין דפוס ההתקשרות שלו אל אמו. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • לאה טל (2014). הקשר בין יצוגים של גננות לגבי התנסויותיהן בגן לבין האקלים החינוכי בגן. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור וד״ר סמדר דולב.
 • חולוד אמארה (2015). הקשר בין השלמה עם האבחנה של הילד לבין רגישות אימהית בקרב אימהות לילדים עם ASDs בחברה הערבית. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור וד״ר סמדר דולב.
 • נגה הראל (2015). תהליכי עיבוד מידע של אמהות רגישות לדחייה לנוכח מצבים חברתיים שיכולים להתפרש כדחייה כלפי ילדן. בהנחיית וד״ר נורית גור-יעיש וד״ר אפרת שר-צנזור.
 • איילת זולוטוב (2016). הקשר בין סגנון ההתקשרות, ייצוגים לגבי חווית ההוראה והרגישות המורית של מורים בחינוך המיוחד. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • אורית זריה (2016). הקשר בין זמינות רגשית באינטראקציית אם-תינוק פג להתפתחות המוטורית של התינוק בגיל 3-4 חודשים. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • מונא זהר-רוק (2017). תרומתה של תמיכה אימהית באוטונומיה לביטחון ההתקשרות של תינוקות: מחקר בחברה הערבית בישראל. בהנחיית פרופ׳ דוד אופנהיים.
 • רוית שחר להב (2017). ״קסם רגיל״ מערכת היחסים אם-ילד בקרב ילדים עם מגבלה מוטורית חמורה המשתמשים בתקשןרת תומכת וחליפית. בהנחיית ד״ר אפרת שר-צנזור.
 • אסתר זך (2019). הקשר בין אקלים הגן לבין הזמינות הרגשית גננת – ילד בקרב גנים של ילדים עם עיכוב התפתחותי. בהנחיית ד"ר אפרת שר צנזור וד"ר סמדר דולב
 • לירון רונדשטין סבאג (2019). השלמה של אמהות חרדיות עם אבחנה של עיכוב התפתחותי אצל ילדן: קשרים עם התמיכה המשפחתית והקהילתית אותה האמהות מקבלות ותפיסתן את בעיות ההתנהגות של ילדן.
 • מרב ווטמברג (2019). השלמה של האם והסבתא עם האבחנה של הילד/ה כסובל/ת משיתוק מוחין ומערכת התמיכה הבין דורית. בהנחיית פרופ' דוד אופנהיים
 • ערבה מזרחי – צינמן (2019). הקשר בין מאפייני נרטיב העלייה של אימהות לרווחתן הנפשית וליכולתן לנהל דיאלוג מותאם רגשית עם ילדן המתבגר בהנחיית ד"ר אפרת שר צנזור
 • אורנה זוהר (2019). קורס היבטים רגשיים התפתחותיים למטפלים ממקצועות הבריאות: שינוים בעמדות אנשי המקצוע ובמרחב הטיפולי מטפל-הורה-ילד בעקבות ההשתתפות בקורס. בהנחיית ד"ר אפרת שר צנזור
 • נירה שדה (2020). עמדות גננות החינוך המיוחד לעומת גננות החינוך הרגיל לגבי המשחק החופשי ושילובו בתכנית הלימודים בגן. בהנחיית ד"ר רינת פניגר-שאל
 • דקלה כץ קורן (2020). הקשר בין רגישות לדחייה של אמהות ועיבוד המידע לנוכח מצבים חברתיים שיכולים להתפרש כדחייה כלפי ילדן לבין הכשירות החברתית של ילדים בגילאי גן. בהנחיית ד"ר נורית גור יעיש וד"ר אפרת שר צנזור
 • אסתר פולצ'ק (2021). הקשר בין רגישות לדחייה ועיבוד מידע חברתי אצל אימהות לעיבוד מידע חברתי אצל ילדיהן. בהנחיית ד"ר אפרת שר-צנזור וד"ר נורית גור-יעיש
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE