Select your language

banner65

logo univ new

התכניות הבינתחומיות בהתפתחות הילד

Image

תואר שני

התוכניות הבינתחומיות לתואר שני בהתפתחות הילד מיועדות לאנשי מקצוע עם ניסיון בעבודה עם ילדים: מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים, אחיות בריאות הציבור ואחיות במחלקות ילדים, דיאטנים קליניים, עובדים סוציאליים, שופטי משפחה ונוער ועורכי דין בתחום המשפחה, אנשי חינוך מיוחד, אנשי מדיניות ציבורית ואחרים.

התוכניות נועדו לשדרג באופן משמעותי את איכות עבודתם ומעמדם המקצועי של התלמידים. מטרתן להרחיב ולהעמיק את הידע של אנשי המקצוע העובדים עם ילדים ובני נוער בתחומי ההתפתחות, וכן להקנות כלים להסתכלות ביקורתית ולבנייה של תוכניות התערבות והדרכה וכן של כלי הערכה.

בתוכניות מלמדים מורים המובילים בתחומי מחקרם ההתפתחותי ובעבודתם הקלינית-טיפולית. התוכניות עוסקות בתיאוריה, מחקר ויישומים קליניים ומספקת לסטודנטים שלושה בסיסים:

1. תיאוריה ומחקר עדכני בהתפתחות הילד

2. תיאוריה ומחקר בנושאים ספציפיים כמו ילדים בעלי לקויות התפתחותיות, אומנה, אימוץ ומסגרות טיפול חוץ ביתיות
3. שיטות תצפית, הערכה והתערבות עם ילדים במסגרות שונות.

בתוכנית מושקע מאמץ רב ביצירת מערך קורסים איכותי ושמירה על רמה אקדמית גבוהה, וזאת באווירה לימודית נעימה הקשובה לסטודנטים. הלימודים מבוססים על למידה בקבוצות תלמידים קטנות, ולפיכך מספר מקומות הלימוד מצומצם.

התואר מוכר לצרכי שכר לכל עובדי מקצועות הבריאות המטפלים בילדים בהיקף של למעלה מ 50% במרכזים   להתפתחות הילד ובמחלקות/יחידות ילדים  

הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע (יום חמישי) על פני שנתיים אקדמיות.

עבור תלמידים במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

 

חדש - לימודי תואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בריפוי בעיסוק

התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי ריפוי בעיסוק מיועדת למרפאות בעיסוק עם ניסיון בעבודה עם ילדים. התכנית מציעה מסלול התמקצעות יחודי בישראל המשלב בין התחומים של התפתחות חברתית-רגשית של הילד וקשר מטפל-ילד-הורה לבין תחומי הויסות, התפקוד היומיומי וההשתתפות. במסגרת תכנית הלימודים, התלמידות ישתתפו בקורסים של התכנית בהתפתחות הילד וכן בקורסים מהחוג לריפוי בעיסוק

מסלול הלימודים יאפשר למרפאות בעיסוק להעמיק את הידע והכישורים הנדרשים להובלה של צוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים ומשפחותיהם.

הלימודים בתכנית מקיימים בימי חמישי, ובחלק מהסמסטרים גם בימי רביעי.

עבור תלמידות במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך בהתפתחות הילד. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

 

חדש - לימודי תואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי הפרעות בתקשורת

התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי הפרעות בתקשורת מיועדת לקלינאיות תקשורת עם ניסיון בעבודה עם ילדים. התכנית מציעה מסלול התמקצעות יחודי בישראל המשלב בין התחומים של התפתחות חברתית-רגשית של הילד וקשר מטפל-ילד-הורה לבין תחומי השמיעה, הנוירו-קוגניציה והשפה. במסגרת תכנית הלימודים, התלמידות ישתתפו בקורסים של התכנית בהתפתחות הילד וכן בקורסים מהחוג להפרעות בתקשורת.

מסלול הלימודים יאפשר לקלינאיות תקשורת להעמיק את הידע והכישורים הנדרשים להובלה של צוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים ומשפחותיהם.

הלימודים בתכנית מקיימים בימי חמישי, ובחלק מהסמסטרים גם בימי רביעי.

עבור תלמידות במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך בהתפתחות הילד. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

 

חדש - לימודי תואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי תנועה בראייה התפתחותית

התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי תנועה בראייה התפתחותית מיועדת לפיזיותרפיסטיות עם ניסיון בעבודה עם ילדים. התכנית מציעה מסלול התמקצעות יחודי בישראל המשלב בין התחומים של התפתחות חברתית-רגשית של הילד וקשר מטפל-ילד-הורה לבין תחומי המוטוריקה והתנועה. התלמידות ישתתפו בקורסים של התכנית בהתפתחות הילד וכן בקורסים מהחוג לפיזיותרפיה, בהם הן ירחיבו את הידע על התפתחות, אבחון והתערבות הקשורים למוטוריקה ותנועה של ילדים.

מסלול הלימודים יאפשר לפיזיותרפיסטיות להעמיק את הידע והכישורים הנדרשים להובלה של צוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים ומשפחותיהם.

הלימודים בתכנית מקיימים בימי חמישי, ובחלק מהסמסטרים גם בימי רביעי.

עבור תלמידות במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך בהתפתחות הילד. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

 

תואר שלישי

מטרת התכנית הינה להעניק הכשרה מחקרית מתקדמת ברמת דוקטורט לאנשי מקצוע העובדים בתחום התפתחות הילד, כגון מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, דיאטנים קליינים, אנשי חינוך בגיל הרך, עובדים סוציאליים ואחיות, המעוניינים להעמיק במחקר שיחודו נקודת מבט בינתחומית המשלבת את תחום הדעת של מקצועם ואת תחום הידע המחקרי של מדעי ההתפתחות.

עבודות הדוקטורט משלבות אספקטים רגשיים-חברתיים ושפתיים קוגניטיביים בהתפתחותם של ילדים, שהינם תחום המומחיות של מורי התכנית, יחד עם אספקטים המבוססים על תחומי הדעת של מקצועות הבריאות והחינוך. לצורך כך, אנו מעודדים את התלמידים לגייס מנחה נוסף ממקצוע האם שלהם.