Logo
logo univ

התכניות הבינתחומיות בהתפתחות הילד

תואר שני

התוכניות הבינתחומיות לתואר שני בהתפתחות הילד מיועדות לנשות ואנשי מקצוע עם ניסיון בעבודה עם ילדים: מרפאות.ים בעיסוק, קלינאי.ות תקשורת, פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות, אחי ואחיות בריאות הציבור ובמחלקות ילדים, דיאטנים.ות קליניים.ות, עובדים.ות סוציאליים.ות, שופטי ושופטות משפחה ונוער, עורכי ועורכות דין בתחום המשפחה, אנשי ונשות חינוך מיוחד, אנשי ונשות מדיניות ציבורית ואחרים.ןת.

התוכניות נועדו לשדרג באופן משמעותי את איכות עבודתם ומעמדם המקצועי של התלמידים.ות. מטרתן להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמידות.ים, להקנות כלים להסתכלות ביקורתית ולבנייה של תוכניות התערבות והדרכה וכן של כלי הערכה.

בתוכניות מלמדים מורים.ות המובילים.ות בתחומי המחקר ההתפתחותי ובעבודה הקלינית-טיפולית. התוכניות עוסקות בתיאוריה, מחקר ויישומים קליניים ומספקות שלושה בסיסים:

1. תיאוריה ומחקר עדכני בהתפתחות הילד
2. תיאוריה ומחקר בנושאים ספציפיים כמו ילדים בעלי לקויות התפתחותיות, אומנה, אימוץ ומסגרות טיפול חוץ ביתיות
3. שיטות תצפית, הערכה והתערבות עם ילדים במסגרות שונות.

בתוכנית מושקע מאמץ רב ביצירת מערך קורסים איכותי ושמירה על רמה אקדמית גבוהה, וזאת באווירה לימודית נעימה הקשובה לסטודנטים.ות. הלימודים מבוססים על למידה בקבוצות קטנות, ולפיכך מספר מקומות הלימוד מצומצם.

התואר מוכר לצרכי שכר לכל עובדי ועובדות מקצועות הבריאות המטפלים.ות בילדים בהיקף של למעלה מ 50% במרכזים להתפתחות הילד ובמחלקות/יחידות ילדים  

הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע (יום חמישי) על פני שנתיים אקדמיות.

במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

חדש - לימודי תואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בריפוי בעיסוק

התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי ריפוי בעיסוק מיועדת למרפאות.ים בעיסוק עם ניסיון בעבודה עם ילדים. התכנית מציעה מסלול התמקצעות יחודי בישראל המשלב בין התחומים של התפתחות חברתית-רגשית של וקשר מטפל-ילד.ה-הורה לבין תחומי הויסות, התפקוד היומיומי וההשתתפות. במסגרת תכנית הלימודים, התלמידות והתלמידים ישתתפו בקורסים של התכנית בהתפתחות הילד וכן בקורסים מהחוג לריפוי בעיסוק

מסלול הלימודים יאפשר למרפאות.ים בעיסוק להעמיק את הידע והכישורים הנדרשים להובלה של צוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים ומשפחותיהם.

הלימודים בתכנית מתקיימים בימי חמישי בקמפוס העיר סמוך לתחנת הרכבת 'מרכז השמונה', ובחלק מהסמסטרים על פי אופן בחירת הקורסים גם בימי רביעי בקמפוס הכרמל.

במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מסיימי.ות התכנית יהיו זכאים.ות לתואר מוסמך בהתפתחות הילד. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

חדש - לימודי תואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי הפרעות בתקשורת

התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי הפרעות בתקשורת מיועדת לקלינאיות.ים תקשורת עם ניסיון בעבודה עם ילדים. התכנית מציעה מסלול התמקצעות יחודי בישראל המשלב בין התחומים של התפתחות חברתית-רגשית של הילד וקשר מטפל-ילד.ה-הורה לבין תחומי השמיעה, הנוירו-קוגניציה והשפה. במסגרת תכנית הלימודים, התלמידות ישתתפו בקורסים של התכנית בהתפתחות הילד וכן בקורסים מהחוג להפרעות בתקשורת.

מסלול הלימודים יאפשר לקלינאי.ות תקשורת להעמיק את הידע והכישורים הנדרשים להובלה של צוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים ומשפחותיהם.

הלימודים בתכנית מתקיימים בימי חמישי בקמפוס העיר סמוך לתחנת הרכבת 'מרכז השמונה', ובחלק מהסמסטרים על פי אופן בחירת הקורסים גם בימי רביעי בקמפוס הכרמל.

במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מסיימי.ות התכנית יהיו זכאים.ות לתואר מוסמך בהתפתחות הילד. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

חדש - לימודי תואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי תנועה בראייה התפתחותית

התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד עם התמחות בלימודי תנועה בראייה התפתחותית מיועדת לפיזיותרפיסטיות.ים עם ניסיון בעבודה עם ילדים. התכנית מציעה מסלול התמקצעות יחודי בישראל המשלב בין התחומים של התפתחות חברתית-רגשית של הילד וקשר מטפל-ילד-הורה לבין תחומי המוטוריקה והתנועה. התלמידות.ים ישתתפו בקורסים של התכנית בהתפתחות הילד וכן בקורסים מהחוג לפיזיותרפיה, בהם הן ירחיבו את הידע על התפתחות, אבחון והתערבות הקשורים למוטוריקה ותנועה של ילדים.

מסלול הלימודים יאפשר לפיזיותרפיסטיות.ים להעמיק את הידע והכישורים הנדרשים להובלה של צוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים ומשפחותיהם.

הלימודים בתכנית מתקיימים בימי חמישי בקמפוס העיר סמוך לתחנת הרכבת 'מרכז השמונה', ובחלק מהסמסטרים על פי אופן בחירת הקורסים גם בימי רביעי בקמפוס הכרמל.

במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מסיימי.ות התכנית יהיו זכאים לתואר מוסמך בהתפתחות הילד. תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

תואר שלישי

מטרת התכנית הינה להעניק הכשרה מחקרית מתקדמת ברמת דוקטורט לאנשי ונשות מקצוע העובדים בתחום התפתחות הילד, כגון מרפאים.ות בעיסוק, פיזיותרפיסטים.ות, קלינאי.ות תקשורת, דיאטנים.ות קלינים.ות, אנשי ונשות חינוך בגיל הרך, עובדים.ות סוציאליים ואחים ואחיות, המעוניינים.ות להעמיק במחקר שיחודו נקודת מבט בינתחומית המשלבת את תחום הדעת של מקצועם.ן ואת תחום הידע המחקרי של מדעי ההתפתחות.

עבודות הדוקטורט משלבות אספקטים רגשיים-חברתיים ושפתיים קוגניטיביים בהתפתחותם.ן של ילדים.ות, שהינם תחום המומחיות של מורי ומורות התכנית, יחד עם אספקטים המבוססים על תחומי הדעת של מקצועות הבריאות והחינוך. לצורך כך, אנו מעודדים.ות את התלמידים לגייס מנחה נוסף ממקצוע האם שלהם.