Logo
logo univ

עוזרי הוראה

ד''ר אפרת שר-צנזור
גב' ענבר אריאב פרירא
 

דוקטורנטית במרכז לחקר התפתחות הילד אוניברסיטת חיפה

תקשורת רגשית משובשת בין הורים לתינוקות, וקשריה לדפוסי ההתקשרות של התינוקות ולתרבות

inbarcp@gmail.com


 
 
ד''ר תרצה יואלס

גב' מיכל סלונים

דוקטורנטית במרכז לחקר התפתחות הילד אוניברסיטת חיפה

הורות ויחסי הורה-ילד בקרב ילדים עם אוטיזם והוריהם

michal@minols.com