Logo
logo univ

תכנית הלימודים

התוכניות הבינתחומיות לתואר שני בהתפתחות הילד מיועדות לנשות ואנשי מקצוע עם ניסיון בעבודה עם ילדים: מרפאות.ים בעיסוק, קלינאי.ות תקשורת, פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות, אחי ואחיות בריאות הציבור ובמחלקות ילדים, דיאטנים.ות קליניים.ות, עובדים.ות סוציאליים.ות, שופטי ושופטות משפחה ונוער, עורכי ועורכות דין בתחום המשפחה, אנשי ונשות חינוך מיוחד, אנשי ונשות מדיניות ציבורית ואחרים.ןת.

התוכניות נועדו לשדרג באופן משמעותי את איכות עבודתם ומעמדם המקצועי של התלמידים.ות. מטרתן להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמידות.ים, להקנות כלים להסתכלות ביקורתית ולבנייה של תוכניות התערבות והדרכה וכן של כלי הערכה.

בתוכניות מלמדים מורים.ות המובילים.ות בתחומי המחקר ההתפתחותי ובעבודה הקלינית-טיפולית. התוכניות עוסקות בתיאוריה, מחקר ויישומים קליניים ומספקות שלושה בסיסים:

1. תיאוריה ומחקר עדכני בהתפתחות הילד

2. תיאוריה ומחקר בנושאים ספציפיים כמו ילדים בעלי לקויות התפתחותיות, אומנה, אימוץ ומסגרות טיפול חוץ ביתיות
3. שיטות תצפית, הערכה והתערבות עם ילדים במסגרות שונות.

בתוכנית מושקע מאמץ רב ביצירת מערך קורסים איכותי ושמירה על רמה אקדמית גבוהה, וזאת באווירה לימודית נעימה הקשובה לסטודנטים.ות. הלימודים מבוססים על למידה בקבוצות קטנות, ולפיכך מספר מקומות הלימוד מצומצם.

התואר מוכר לצרכי שכר לכל עובדי ועובדות מקצועות הבריאות המטפלים.ות בילדים בהיקף של למעלה מ 50% במרכזים להתפתחות הילד ובמחלקות/יחידות ילדים  

הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע (יום חמישי) על פני שנתיים אקדמיות.

במסלול עם תזה תדרש שנה שלישית.

מידע כללי על מבנה הלימודים בתכנית

התכנית בהתפתחות הילד מתקיימת בשני מסלולי לימוד: מסלול א' (עם תזה) ומסלול ב' (פרויקט גמר).

מסלול א' עם תיזה

משך הלימודים בתכנית הוא עד שלוש שנים, הכוללות לימוד בקורסים וביצוע עבודת גמר מחקרית (עבודת תזה)המהווה 40% מהציון הסופי לתואר.

היקף הקורסים הוא 36 שעות לימוד סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 12 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 36 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים קורס שנתי - סמינריון תזה וכן קורס סמסטריאלי - סמינר מחקר מתקדם.

על מנת להיות זכאי/ת להתקדם במסלול זה יש להשיג:

 1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בקורסי השנה הראשונה.
 2. הגשת הצעת תזה לשיפוט עד סוף אוגוסט של שנה ב'.
 3. הצעת תזה מאושרת עד תחילת שנה ג'.
 4. סטודנט/ית שלא יגיש/תגיש את ההצעה בזמן הנדרש תשקל העברתו למסלול ב'.

מקרים חריגים יובאו לדיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

מסלול ב' עם פרויקט גמר

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים, הכוללות לימוד בקורסים ופרויקט גמר.

היקף הקורסים הוא 40 שעות סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 16 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 40 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים קורס שנתי - סמינריון עבודות גמר, וכן קורס סמסטריאלי - סמינר מחקר מתקדם.

פרויקט סיום המהווה 25% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

* התואר מוכר לצרכי שכר לכל עובדי מקצועות הבריאות המטפלים בילדים בהיקף של למעלה מ 50% במרכזים להתפתחות הילד ובמחלקות/יחידות ילדים  

* הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע (יום חמישי) על פני שנתיים אקדמיות בקמפוס העיר, סמוך לתחנת הרכבת "חיפה מרכז השמונה". 

עבור תלמידים במסלול עם תזה עשויה להידרש שנה שלישית.

בסוף כל שנת לימודים יתקיימו דיוני הערכה על הישגי התלמידים ורמתם האקדמית.

במסלול א' תכלול ההערכה גם את התקדמותה של עבודת התיזה.

ועדת המ.א. תוכל להמליץ על העברת תלמיד ממסלול א' למסלול ב'.

 בשני המסלולים חובה לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים !

 

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים כוללת קורסי מבוא בשנה א׳ וקורסים מתקדמים בשנה ב׳.

שנה א׳:

 • פסיכולוגיה התפתחותית: 4 שש"ס
 • שיטות התערבות התפתחותיות: 4 שש"ס
 • הורות והתקשרות: 2 שש"ס
 • התפתחות רגשית-חברתית מוקדמת: 2 שש"ס
 • תצפית הורה תינוק: 4 שש"ס
 • מתודולוגיה מחקרית בהתפתחות הילד: 2 שש"ס
 • התפתחות קוגניטיבית ושפתית: 2 שש"ס
 • סטטיסטיקה יישומית: 2 שש"ס

שנה ב׳:

 • ילדים בסיכון: 2 שש"ס
 • התקשרות למתקדמים: 2 שש"ס
 • סדנא להכרת כלי הזמינות הרגשית: 2 שש"ס
 • הכרת כלי של ההשלמה עם האבחנה: 2 שש"ס
 • הדרכה רפלקטיבית : 4 שש"ס
 • סמינר מחקר מתקדם: 2 שש״ס
 • סמינריון עבודות גמר (ללא תזה): 4 שש"ס
 • סמינריון תזה (עבודת גמר מחקרית) בהתפתחות הילד (מסלול תזה): 4 שש״ס

סילבוס מקוצר של הקורסים:

פסיכולוגיה התפתחותית 

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנט לתאוריה ומחקר עדכניים בפסיכולוגיה התפתחותית. בקורס נדון בהשפעת התורשה, הסביבה הקרובה, התרבות והחברה על התפתחות הילד מההריון ועד לגיל ההתבגרות,תוך התיחסות לילדים עם התפתחות טיפוסית ולילדים עם אבחנות שונות. כמו כן נדון ברלוונטיות של סוגיות התפתחותיות אלו לעבודתם של מטפלים ממקצועות הבריאות.

התפתחות רגשית-חברתית מוקדמת

בקורס זה נסקור תיאוריות העוסקות בהתפתחות רגשית בגיל הרך נבדוק את הביסוס האמפירי ונדון בהשלכות שלהם לגבי התערבות עם ילדים.

הורות והתקשרות 

הבנת תהליכי הורות, שונות בין הורים והקשר להתפתחות תקינה ולא-תקינה של ילדים עם דגש על תיאורית ההתקשרות לאורך מעגל החיים. השלכות להתערבות.

שיטות התערבות התפתחותיות 

הקורס יעסוק בתיאוריה וביישום של תוכניות התערבות מפרספקטיבה התפתחותית, תוך התמקדות בתפקידו של המטפל ההתפתחותי כמתכנן, מטמיע ובוחן את האפקטיביות של תוכניות התערבות שונות. הקורס יעסוק לפיכך גם באספקט המחקר של תוכניות התערבות ובאספקט היישומי. כמו כן יעסוק הקורס בקשר שבין מניעה, אבחון והערכה, והתערבות ברמות שונות.

תצפית הורה-תינוק 

בקורס זה הסטודנטים יתבקשו לצפות בהתפתחות הקשר בין תינוק צעיר והוריו מדי שבוע לאורך שנת הלימודים האקדמית. החומרים יובאו לדיון קבוצתי בקבוצות קטנות, וכך נוכל לעקוב אחר התפתחותם של מספר תינוקות במשך השנה. הקורס מלווה את לימודי התיאוריה דרך מגע ישיר, חי וחוויתי עם תינוק והוריו בחודשים הראשונים לחיים. רישום מדוקדק של התצפיות לאחר הביקור בבית המשפחה מהווה חומר גלם להבנת המתרחש ביחסיו של התינוק עם הדמויות המשמעותיות, ומאפשר לראות כיצד יחסים אלו מעצבים את ההתפתחות בילדות. הקורס מקנה מיומנות בחשיבה על המשמעות הרגשית של התנהגויות ומתן פרשנות אפשרית של תהליכים מודעים ולא מודעים, העשויים להסביר אספקטים של היחסים, ושל אישיותו המתפתחת של התינוק. הקורס מגביר את הערנות לטווח החוויות של ילדים במשפחות שונות, ואת הערנות לתרבויות ורקעים שונים ולהשפעתם על התפתחות התינוק. הקורס יחדד את הבנת ההתפתחות הרגשית הנורמטיבית וגם הבנות לגבי גורמים שעשויים לתרום, להפריע או לעכב התפתחות אופטימלית.

מתודולוגיה מחקריות בהתפתחות הילד 

ניתוח והערכת מחקרים בהתפתחות הילד, שיקולים הקשורים לתכנון וביצוע מחקרים התפתחותיים, ושימוש בכלים סטטיסטיים. השלכות ליישומי ידע מחקרי עם ילדים, הורים ומערכות ציבוריות.

סטטיסטיקה יישומית 

מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד בסטטיסטיקה הנדרשים לצורך ארגון, תיאור והסקת מסקנות מנתונים אמפיריים, וכן לצורך הבנה מושכלת וביקורתית של ממצאים המוצגים בפרסומים מדעיים. הדגש בקורס הוא על הצד היישומי של הסטטיסטיקה, ככלי בשירות המחקר ההתפתחותי.

הדרכה רפלקטיבית 

העבודה בקורס זה נערכת בקבוצת הדרכה קטנה, אשר תעסוק במקרים שיביאו המשתתפים. המקרים יהיו של ילדים ומשפחות אותם פוגשים המשתתפים במסגרת עבודתם. הקבוצה תדון במקרה, בפניה לטיפול או התערבות, ביחסים בתוך המשפחה וביחסי המשפחה עם המטפל. יעשה ניסיון להשתמש בתחושות המטפל, בהבנתו את המקרה וביחסיו עם הילד והמשפחה, כמו גם בתחושות ומחשבות שיעלו בחברי הקבוצה האחרים, על מנת להבין את הדינאמיקה הרגשית של הילד ומשפחתו, ואת הקשרים בין המטפל והמטופלים, ובכך לתרום להבנת המקרה והתהליך הטיפולי. החומרים שיובאו בקבוצה יתמקדו בכוחות מודעים ולא מודעים, אשר פועלים במערכות היחסים השונות, כאשר המטרה היא הבנת היחסים של הילד המטופל ובני משפחתו, המשפחה והמטפל, והמטפל וחברי הקבוצה, כשכל אלה מהווים בסיס להבנת הסיטואציה הטיפולית.

ילדים בסיכון 

הקורס יעסוק באספקטים תאורטיים וקליניים של ילדים בסיכון. הקורס יבחן אספקטים שונים של ילדים הגדלים בסביבת עוני, ילדים העוברים התעללות והזנחה, פגיעות מיניות סביבה חוץ ביתית פנימיתית או משפחתית ועוד.

סמינר מחקר מתקדם 

בסמינר זה אנו נתוודע למחקר התפתחותי חדשני ממגוון דיסציפלינות (למשל, פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ודרמה תרפיה). הקורס יבוסס על הרצאות אורח שיינתנו על ידי חוקרים התפתחותיים מובילים מאוניברסיטאות שונות בארץ.

סמינר תזה (עבודת גמר מחקרית) בהתפתחות הילד 

הקורס ילווה את התלמידים הכותבים עבודת גמר מחקרית (תזה) ויהיה בעל אופי סדנאי. מטרות הקורס הינן להעמיק בסוגיות מתודולוגיות התפתחותיות, להתנסות בסטטיסטיקה היסקית מתקדמת, ולתרגל כתיבה מדעית. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו להכין ניירות חשיבה, להוביל דיונים בסוגיות מתודולוגיות, להציג בכתב ובעל פה את התקדמותם בהכנת הצעת התזה/עבודת התזה, ולתרגל ניתוחים סטטיסטיים בעזרת תוכנת SPSS.

סמינריון עבודת גמר 

הקורס נערך בקבוצות לימוד קטנות של 4-3 תלמידים בהנחית מורי התכנית. זאת, על מנת להעניק ליווי אישי לכל תלמיד בתהליך כתיבת העבודה. עבודת הגמר נועדה ליצור חיבור בין נושאים שנלמדו בתוכנית לבין העבודה היישומית של התלמיד. לדוגמא: בניית תכנית הדרכה להורים או לצוות מקצועי עמו התלמיד עובד, או מיפוי תופעה התפתחותית הקשורה לקהל היעד עימו התלמיד עובד. כך, תוצרי עבודת הגמר משמשים לאחר מכן את התלמיד במקום עבודתו.