Logo
logo univ

מידע למועמד/ת תואר שני

הרישום לשנה"ל תשפ"ה 2024-2025

יתקיים בין התאריכים: 11.02.24 - 11.04.24

תשובות סופיות יינתנו במרוכז במהלך חודש מאי 2024

מועמד/ת יקר/ה,

אנו שמחים ומודים לך על התעניינותך בתכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד.

להלן מופיע מידע על התכנית ועל תהליך ההרשמה. אנו מקווים כי החומר יהיה לך לעזר.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין הקשורים בתכנית או בהליכי ההרשמה.

בברכה חמה,

פרופ' תרצה יואלס

ראש תכנית 

 תנאי הקבלה:

 • תואר ראשון בציון 85 ומעלה לפחות ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל במקצוע רלוונטי: עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, סיעוד, חינוך, משפטים, פיזיותרפיה וכל תחום אחר שניתן יהיה להראות את הרלוונטיות שלו ליעדי התכנית.
 • 3 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים
 • מועמד/ת בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי קבלה לתואר.
 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני

הליך ההרשמה - יש לבצע את שלושת השלבים הבאים:

שלב א'  (1) -  רישום לאוניברסיטה כמועמד לתואר שני בתכנית בהתפתחות הילד

על כל מועמד/ת לערוך רישום לאוניברסיטת חיפה כמועמד/ת לתואר שני בתכנית בהתפתחות הילד.

הרישום מתבצע רק לתכניות ללא תזה, כולל תכניות ההתמחות, ובמהלך השנה הראשונה יבחן מעבר למסלול עם תזה.

ניתן לערוך את ההרשמה דרך האינטרנט בלבד בכתובת: https://applicants.haifa.ac.il/adm

לפרטים לגבי ההרשמה ניתן לפנות למחלקת ההרשמה לתארים מתקדמים  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יש לשלוח למחלקת ההרשמה את גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר ראשון חתומים בחתימה דיגיטלית  תוך ציון שם מלא ומספר ת.ז. בפנייה.

 

שלב ב' (2) - רישום ומעבר בחינת הכניסה באנגלית של התכנית להתפתחות הילד

כל המועמדות/ים יידרשו לעבור בחינת כניסה באנגלית.

מועדי בחינות הכניסה באנגלית יתקיימו בשני מועדים בלבד -

 • מועד 1- יום שישי 15.03.2024 בשעה 09:00
 • מועד 2- יום חמישי 11.04.2024 בשעה 17:00

מועמד/ת יכול/ה לגשת לבחינה אחת בלבד ורק לאחר ביצוע רישום לתכנית.

רישום לבחינת כניסה באנגלית של התכנית להתפתחות הילדhttps://applicants.haifa.ac.il/entranceexams/#/instruction

-מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.

התאריכים המצוינים הינם מועדי הבחינה היחידים; לא יישלחו זימונים ייחודיים.

- חובה להצטייד בתעודת זהות.

- מותר להשתמש במילון, עברית-אנגלית. במידה ושפת האם של המועמד איננה עברית, מותר להשתמש במילון עברית-אנגלית-שפת האם.

- חדרי הבחינה יפורסמו באתר ההרשמה וביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה.

מועמדות/ים בעלי/ות  צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית), מתבקשות/ים להעביר למרכזת התכניות אישור רשמי על ההקלות שקבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מכללה בה למדו.

 

שלב ג' (3) - שליחת קורות חיים ותיאור עצמי לקישור ייעודי שיישלח כשבוע לאחר ביצוע הרישום.

במידה ולא התקבלה בקשה, יש לפנות למרכזת במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • קורות חיים בהיקף של 1-2 עמודים.
 • תיאור עצמי –  בתיאור זה נא להתייחס לשאלות הבאות (עמוד 1 בלבד).

א. מה הרקע, האישי והמקצועי, שהביא אותך לבחור בלימודי תואר שני בהתפתחות הילד?

ב. כיצד לדעתך לימודי תואר שני בהתפתחות הילד יתרמו להתפתחותך המקצועית?

ג. נא הצג/י בפנינו חוויית חיים אישית שמקרינה על ההתעניינות שלך בהתפתחות הילד. החוויה יכולה להיות מתחום כלשהו ובשלב חיים כלשהו, ואנו מתעניינים בעיקר במשמעות של החוויה עבורך ועבור הבחירה המקצועית שלך.  

התכנית תדון רק במועמדות/ים שהשלימו את הליך ההרשמה כנדרש -

עברו בחינת כניסה באנגלית ושלחו את כלל המסמכים 

 

מידע כללי על מבנה הלימודים בתכנית

התכנית בהתפתחות הילד מתקיימת בשני מסלולי לימוד: מסלול א' (עם תזה) ומסלול ב' (פרויקט גמר).

מסלול א' עם תיזה

משך הלימודים בתכנית הוא עד שלוש שנים, הכוללות לימוד בקורסים וביצוע עבודת גמר מחקרית (עבודת תזה) המהווה 40% מהציון הסופי לתואר.

היקף הקורסים הוא 36 שעות לימוד סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 12 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 36 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים 2 קורסים של סמינריון מחקר.

על מנת להיות זכאי/ת להתקדם במסלול זה יש להשיג:

 1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בקורסי השנה הראשונה.
 2. הגשת הצעת תזה לשיפוט עד סוף אוגוסט של שנה ב'.
 3. הצעת תזה מאושרת עד תחילת שנה ג'.
 4. סטודנט/ית שלא יגיש/תגיש את ההצעה בזמן הנדרש תשקל העברתו למסלול ב'.

מקרים חריגים יובאו לדיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

מסלול ב' עם פרויקט גמר

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים, הכוללות לימוד בקורסים ופרויקט גמר.

היקף הקורסים הוא 40 שעות סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 16 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 40 שעות הלימוד הסמסטריאליות יש להשלים 3 קורסים של סמינריון מחקר.

פרויקט סיום המהווה 25% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים. הלימודים יערכו במשך יום אחד בשבוע , יום חמישי בקמפוס העיר.

עבור תלמידים במסלול עם תזה עשויה להידרש שנה שלישית.

בסוף כל שנת לימודים יתקיימו דיוני הערכה על הישגי התלמידים ורמתם האקדמית.

במסלול א' תכלול ההערכה גם את התקדמותה של עבודת התיזה.

ועדת המ.א. תוכל להמליץ על העברת תלמיד ממסלול א' למסלול ב'.

 בשני המסלולים חובה לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים !

 

מידע כללי

התכנית לתואר שני בהתפתחות הילד ממוקמת בבניין רבין קומה 7 חדר 7080.

ראש התכנית – פרופ' תירצה יואלס

יו"ר וועדת מ.א. – ד"ר נעמי הברון

עוזרת מנהלית לראש התכנית ומרכזת לימודי התואר השני – רחל קורנבליט

טל: 04-8249074, כתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.