banner65

logo univ new

התמחות בלימודי ריפוי בעיסוק

תכנית לימודים עם התמחות בלימודי ריפוי בעיסוק

מבנה תכנית הלימודים

 

מסלול א' עם תזה

מסלול ב' פרויקט גמר (ללא תזה)

קורסי חובה בתכנית בהתפתחות הילד

26 שש"ס

26 שש"ס

קורס בחירה מתקדם בהתפתחות הילד

 

2 שש״ס

קורסי חובת בחירה ובחירה בהתמחות בריפוי בעיסוק

10 שש"ס

10 שש"ס

קורס חובה אינטגרטיבי של תכנית ההתמחות

4 שש״ס

4 שש״ס

סה"כ

40 שש"ס

42 שש"ס

קורסי חובה וקורסי בחירה מתקדמים בתכנית בהתפתחות הילד*:

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

קורסי מבוא/קורסי חובה

הורות והתקשרות

פרופ׳ תרצה יואלס

4

פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים

פרופ׳ אפרת שר-צנזור

4

שיטות התערבות התפתחותיות

פרופ׳ תרצה יואלס

4

התפתחות רגשית חברתית מוקדמת

פרופ׳ דוד אופנהיים

2

תצפית תינוקות

גב׳ ענת מילר-ארד, ד״ר שירה יובל-אדלר

4

סטטיסטיקה

ד״ר נעמי הברון

2

מתודולוגיה במחקר התפתחותי

פרופ׳ דוד אופנהיים

2

עבודות גמר (לתלמידים במסלול ללא תזה) / סמינר תזה (לתלמידים במסלול תזה)

פרופ׳ אפרת שר-צנזור

ד״ר סמדר דולב

ד״ר נורית גור-יעיש

ד״ר שירלי שויער

4

קורסי בחירה מתקדמים

הדרכה רפלקטיבית

גב׳ מיכל וינר

4

הכרות עם המודלים של הזמינות הרגשית של הדיאדה והסתגלות ההורה לאבחנה של ילדו

ד״ר סמדר דולב ופרופ׳ אפרת שר-צנזור

2

התפתחות קוגניטיבית

ד״ר נעמי הברון

2

ילדים בסיכון

פרופ׳ תרצה יואלס

2

*נתון לשינויים, בהתאם לתוכנית הלימודים השנתית של התכנית בהתפתחות הילד

 

קורסי ההתמחות בריפוי בעיסוק*:

  • על התלמיד לבחור 6 שש״ס מתוך קורסי חובת הבחירה, ובנוסף 4 שש״ס מתוך קורסי חובת הבחירה, קורסי הבחירה, או קורסי הבחירה הרב-מקצועיים.
  • התלמיד יוכל לבחור בקורס אחד בלבד מתוך הקורסים הרב-מקצועיים (קורסים הניתנים במסגרת החוג לריפוי בעיסוק בשיתוף עם פיזיותרפיה והפרעות בתקשורת).
  • תלמיד לא יוכל ללמוד בהיקף של יותר מ- 4 שש״ס אצל אותו מרצה. זאת על מנת לוודא כי התלמיד ייחשף למגוון תחומי דעת בריפוי בעיסוק.

קורסי חובת בחירה (יש לבחור לפחות 6 שש"ס מתוכם)

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

לקויות למידה

פרופ' שרה רוזנבלום

4

ADHD לאורך מעגל החיים: תפקוד והתערבות

ד"ר עדי שטרן

2

האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים

פרופ' עינת גל

2

טכנולוגיות מתקדמות בהתפתחות ושיקום

ד"ר אלכסנדרה סעד

2

קורסי בחירה (ניתן לבחור עד 4 שש״ס)

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

תיאוריות ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק

פרופ' נעמי שרויאר

2

פיתוח וניהול תוכניות התערבות בריפוי בעיסוק

   ד"ר אלכסנדרה סעד

2

מדיניות וארגון שירותי בריאות

   ד"ר אורן יורקביץ'

2

עיבוד סנסורי

   פרופ' בתיה אנגל יגר

2

המוח ותפקוד האדם

פרופ' בתיה אנגל יגר

2

מוח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים

   ד"ר נאור דמטר

2

ריפוי בעיסוק

טיפול באמצעות בעלי חיים

   ד"ר נאור דמטר

2

הפרעות אכילה

    ד"ר עדי שטרן

2

הפרעות בעיבוד חושי: התערבות

   פרופ' עינת גל

2

למידה מוטורית

ד"ר גלית יוגב

2

קידום עבודה עם הורים וטיפול ממוקד במשפחה

   ד"ר ליאת גפני לכטר

2

איתור ומניעת בעיות התפתחותיות בגיל הרך

ד"ר איילת בן ששון

2

טיפול מרחוק בילדים ונוער

   ד"ר לירון לאמאש

2

קורסי בחירה רב מקצועיים (ניתן לבחור רק אחד משני הקורסים)

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

משחק ומשחקיות**

ד"ר אסנת עטון-עיני, גב' שרון קורונה, גב' מיכל ויסמן-ניצן

2

לחשוב סביבה לראות הזדמנות**

ד"ר אסנת עטון-עיני, גב' גיתית יצחקניא, גב' מיכל ויסמן-ניצן

2

* נתון לשינויים, בהתאם לתוכנית הלימודים השנתית של החוג לריפוי בעיסוק

** הרישום על בסיס מקום פנוי (קורסים עם מספר משתתפים מוגבל).

 

קורס חובה אינטגרטיבי של תכנית ההתמחות

קורס זה מורכב משני קורסים סמסטריאליים, כל אחד בהיקף של 2 שש״ס, האחד מועבר במסגרת החוג לריפוי בעיסוק והשני ניתן במסגרת התכנית בהתפתחות הילד

שם הקורס

המרצה

מספר שש"ס

נוירוביולוגיה של קשב וריכוז

פרופ' אבי רפאל אביטל

2

סמינר מחקר מתקדם אינטגרטיבי בהתפתחות הילד

פרופ' אפרת שר-צנזור

2

לינק למערכת הקורסים של החוג לריפוי בעיסוק בתשפ״ד

 

תקציר סילבוסים

 

 

 

 

 

התפתחות הילד

שם הקורס

שם המרצה

תקציר (מתוך הסילבוס)

קורסי חובה

הורות והתקשרות

פרופ׳ תרצה יואלס

הבנת תהליכי הורות, שונות בין הורים והקשר להתפתחות תקינה ולא-תקינה של ילדים עם דגש על תיאורית ההתקשרות לאורך מעגל החיים, השלכות להתערבות.

פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים

פרופ׳ אפרת שר-צנזור

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנט למושגי היסוד בהתפתחות הילד. הקורס ידון בשלבים התפתחותיים בתחומים שונים משלב ההיריון ועד גיל ההתבגרות. כמן כן נדון בהשפעת הסביבה, התורשה, התרבות והחברה על ההתפתחות.

שיטות התערבות התפתחותיות

פרופ׳ תרצה יואלס

הקורס יעסוק בתיאוריה וביישום של תוכניות התערבות מפרספקטיבה התפתחותית, תוך התמקדות בתפקידו של המטפל ההתפתחותי כמתכנן, מטמיע ובוחן את האפקטיביות של תוכניות התערבות שונות. הקורס יעסוק לפיכך גם באספקט המחקר של תוכניות התערבות ובאספקט היישומי. כמו כן יעסוק הקורס בקשר שבין מניעה, אבחון והערכה, והתערבות ברמות שונות.

התפתחות רגשית חברתית מוקדמת

פרופ׳ דוד אופנהיים

קורס זה נסקור תיאוריות העוסקות בהתפתחות רגשית בגיל הרך נבדוק את הביסוס האמפירי ונדון בהשלכות שלהם לגבי התערבות עם ילדים.

תצפית תינוקות

גב׳ ענת מילר-ארד,

גב׳ שירה יובל-אדלר

בקורס זה הסטודנטים יתבקשו לצפות בהתפתחות הקשר בין תינוק צעיר והוריו מדי שבוע לאורך שנת הלימודים האקדמית. החומרים יובאו לדיון קבוצתי בקבוצות קטנות, וכך נוכל לעקוב אחר התפתחותם של מספר תינוקות במשך השנה. הקורס מלווה את לימודי התיאוריה דרך מגע ישיר, חי וחוויתי עם תינוק והוריו בחודשים הראשונים לחיים.

סטטיסטיקה ישומית

ד״ר נעמי הברון

מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד בסטטיסטיקה הנדרשים לצורך ארגון, תיאור והסקת מסקנות מנתונים אמפיריים, וכן לצורך הבנה מושכלת וביקורתית של ממצאים המוצגים בפרסומים מדעיים. הדגש בקורס הוא על הצד היישומי של הסטטיסטיקה, ככלי בשירות המחקר ההתפתחותי. הנושאים המרכזים הנלמדים: סטטיסטיקה תיאורית, סטטיסטיקה היסקית ודרכי יישום סטטיסטי בתכנת ה SPSS

מתודולוגיה במחקר התפתחותי

פרופ׳ דוד אופנהיים

קורס זה יתמקד בניתוח והערכת מחקרים בהתפתחות הילד, שיקולים הקשורים לתכנון וביצוע מחקרים התפתחותיים, ושימוש בכלים סטטיסטיים. השלכות ליישומי ידע מחקרי עם ילדים, הורים ומערכות ציבוריות

עבודות גמר (לתלמידים במסלול ללא תזה)

ד״ר סמדר דולב

פרופ׳ נורית גור-יעיש

ד״ר שירלי שויער

מטרת הקורס של עבודות גמר הינה ללוות את הסטודנט בתהליך כתיבת עבודת הגמר.

סמינר תזה (לתלמידים במסלול תזה)

פרופ׳ אפרת שר-צנזור

הקורס ילווה את התלמידים הכותבים עבודת גמר מחקרית (תזה) ויהיה בעל אופי סדנאי. מטרות הקורס הינן לתרגל כתיבה מדעית, להעמיק בסוגיות מתודולוגיות התפתחותיות ולהתנסות בסטטיסטיקה היסקית מתקדמת. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו להכין ניירות חשיבה, להוביל דיון במאמרים, להציג בכתב ובעל פה את התקדמותם בהכנת הצעת התזה/עבודת התזה, ולתרגל ניתוחים סטטיסטיים בעזרת תוכנת SPSS

קורסי בחירה מתקדמים

הדרכה רפלקטיבית

גב׳ מיכל וינר

הקורס הינו במתכונת קבוצת הדרכה שתעסוק במקרים שיביאו המשתתפים. המקרים יהיו של ילדים ומשפחות אותם פוגשים המשתתפים במסגרת עבודתם. הקבוצה תדון במקרה, בפניה לטיפול או להתערבות, ביחסים בתוך המשפחה וביחסי המשפחה עם המטפל.

נעשה ניסיון להשתמש בתחושות המטפל, בהבנתו את המקרה וביחסיו עם הילד והמשפחה, כמו גם בתחושות ומחשבות שיעלו בחברי הקבוצה האחרים, על מנת להבין את הדינאמיקה הרגשית של הילד ומשפחתו, ואת הקשרים בין המטפל והמטופלים, ובכך לתרום להבנת המקרה והתהליך הטיפולי.

הכרות עם המודלים של הזמינות הרגשית של הדיאדה והסתגלות ההורה לאבחנה של ילדו

ד״ר סמדר דולב ופרופ׳ אפרת שר-צנזור

מטרת הקורס הינה הכרות ולמידה של שני מודלים:   הזמינות הרגשית והסתגלות הורים לאבחנה של ילדם. הקורס יהיה בעל אופי סדנאי ויכלול בחלקו הראשון הצגה של הכלי הזמינות הרגשית, הכרה של ששת סולמות הכלי והסתכלות על אינטראקציות בין הורים/מטפלים וילדים, המצולמות בווידאו, בעזרת הפריזמה של כלי הזמינות הרגשית. במהלך הסדנה אנו נדון במושגים מרכזיים עליהם מושתת כלי זה: איכות האינטראקציה, הדדיות ודיאדיות, הבניה וחודרנות, following the child's lead, יוזמה ועוד. חלקה השני של הסדנא יעסוק בהסתגלות של הורים לאבחנה, ובמסגרתו נתרגל את השימוש בראיון ה Reaction to the Diagnosis Interview

התפתחות קוגניטיבית

ד״ר נעמי הברון

הקורס ידון בהתפתחות קוגניציה מנקודת מבט כלל מערכתית: היכולות והידע הקוגניטיבי והשפתי המתפתח של תינוקות וילדים, הקלט השפתי מסביבתם הקרובה, דו לשוניות, והדרכים בהן חוקרות וחוקרים לומדים על תהליכים אלו

ילדים בסיכון

פרופ׳ תרצה יואלס

הקורס יעסוק באספקטים תאורטיים וקליניים של ילדים בסיכון. הקורס יבחן אספקטים שונים של ילדים הגדלים בסביבת עוני, ילדים העוברים התעללות והזנחה, פגיעות מיניות סביבה חוץ ביתית פנימיתית או משפחתית ועוד.

 

קורסי התמחות בריפוי בעיסוק

 

טכנולוגיות מתקדמות בהתפתחות ושיקום

ד"ר אלכסנדרה סעד

ההתקדמות הטכנולוגית בשלושת העשורים האחרונים הובילה לשינוי דרמטי בתחומי החיים והעיסוק השונים ובתוכם גם תחום ההתפתחות והשיקום. שימוש בטכנולוגיות למקצועות הבריאות, כמו הדפסה תלת ממדית, רובוטיקה, משחוק והאינטרנט של הדברים ( of Internet things )נפוץ בטיפול ובשיקום אוכלוסיות רבות ומגוונות ומצוי כמעט בכל מוסד שיקומי בארץ ובעולם. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בטיפול ובשיקום ופיתוח אביזרי עזר המיועדים להנגשה והתאמת סביבה עבור אנשים עם מוגבלויות, דורש שותפות ואינטראקציה של גופי ידע רב תחומי

מטרות הקורס:

לימוד תהליך של הנגשת מרחב ציבורי כמו "מוזיאון הכט" ע"י שיתוף פעולה של צוות רב מקצועי תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.

הקורס משלב תהליך חדשני להוראה משמעותית ב Teaching -CO ולמידה חוויתית מבוססת פרויקט learning based Project( PBL ).

ADHD לאורך מעגל החיים: תפקוד והתערבות

ד"ר עדי שטרן

הפרעת קשב ופעלתנות יתר (Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) היא הפרעה נוירו-התפתחותית נפוצה המאופיינת בדפוס עקבי של חוסר קשב ו/או היפראקטיביות-אימפולסיביות. ההפרעה מפריעה להתפתחות ולתפקוד. כיום ידוע כי ההפרעה, שבעבר היתה משויכת רק לילדות, ממשיכה או אף מתפרצת בגילאים מאוחרים יותר. להפרעת קשב ופעלתנות יתר השפעה על ביצוע בתחומי תפקוד שונים, ביניהם מטלות יום-יום, לימודים, עבודה ויחסים חברתיים וכן על איכות החיים של האדם.

נושאי הלמידה:

·         הקריטריונים לאבחנה והגורמים להתפתחות הפרעת קשב ופעלתנות יתר

·         מהלך ההפרעה מילדות לבגרות

·         השפעת ההפרעה על תחומי התפקוד השונים

·         תפקודים ניהוליים בהפרעת קשב ופעלתנות יתר

·         כלי הערכה, גישות טיפול והתערבויות המתאימות לאוכלוסייה זו

היבטים חיוביים של הפרעת קשב ופעלתנות יתר

האדם האוטיסט לאורך מעגל החיים

פרופ' עינת גל

הקורס יתייחס לאוטיזם לא רק כאל ליקוי התפתחותי המתמקד בתקופת הילדות, אלא ירחיב ויסקור את הליקויים והקשיים השונים כפי שהם באים לידי ביטוי גם בגיל ההתבגרות והבגרות. יידונו סוגיות שונות ליקויים חברתיים, עיבוד סנסורי באוטיזם, תנועות ודפוסי עניין חזרתיים, שילוב במעגל העבודה ועוד.

בקורס יושם דגש על למידה משולבת ממחקרים, קליניקה ומיצירות אומנות.

מטרות הקורס:

·         חשיפה לסוגיות מפתח הקשורות באוטיזם.

·         העמקת ההבנה בנושאים מרכזיים הקשורים באוכלוסייה זו תוך הדגשת התפתחות, דמיון, ושוני לאורך מעגל החיים.

·         העמקת ההבנה על ידי פיתוח הזיקה בין תיאוריות וראיות בספרות לבין מידע ממקור ראשון: אנשים אוטיסטים.

מדיניות וארגון שירותי בריאות

ד"ר אורן יורקביץ'

לקורס שלוש מטרות מרכזיות:

1.ללמוד מושגי יסוד, תהליכים וכלים להבנת המדיניות והמערכת החוקית בתחומי הרווחה, הבריאות

והשיקום.

2.להכיר וללמוד את מערכת הארגונית והניהולית של שירותי הבריאות והשיקום

3.לפתח גישה ביקורתית ודרכים שונות לשימוש ושינוי מערכות הרווחה, הבריאות והשיקום.

פיתוח וניהול תכניות התערבות בריפוי בעיסוק

ד"ר אלכסנדרה סעד

מטרות הקורס: א. הקניית ידע, גישה וכלים לתכנון התערבויות מקדמות השתתפות, במסגרת פרויקט

יישומי

בקליניקה והערכתו הביקורתית; ב. הצגת הפרויקט בכתב ובעל פה, על בסיס אינטגרציה של הספרות,

המחקר

וההתנסות המקצועית ביישום הפרויקט.

תיאוריות ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק

פרופ' נעמי שרויאר

מטרות ותכני הקורס:

א. הבנת המושגים שבבסיס הידע של הריפוי בעיסוק, הכרות עם הפרדיגמה, המודלים,

התיאוריות, מסגרות ההתייחסות והגדרת מרחב העשייה המקצועית באוכלוסיות שונות.

ב. שיפור הקריאה והכתיבה הביקורתית – אקדמית.

ג. קישור מסגרות התייחסות לעשייה המקצועית.

ד. דיון והכרת מגמות חדשות במקצוע.

ה. חיזוק הזהות המקצועית.

עיבוד סנסורי

פרופ' בתיה אנגל יגר

מטרות הקורס:

·         להקנות ידע על התשתיות הנוירופיזיולוגיות של עיבוד סנסורי.

·         להעמיק ההבנה אודות התפתחות נורמלית ואב-נורמלית של יכולות עיבוד סנסורי לאורך מעגל החיים.

·         להרחיב הידע אודות הקשר בין עיבוד סנסורי, תפקוד והשתתפות באוכלוסיות שונות.

·         התייחסות לדרכי הערכה והתערבות בקשיים בעיבוד סנסורי לאורך מעגל החיים.

לפתח בסטודנטים מיומנויות למידה וחקירה עצמאיים אודות העיבוד הסנסורי מבחינה תיאורטית וקלינית.

קשר אדם-חיה בריפוי בעיסוק

ד"ר נאור דמטר

שילוב בעלי חיים בטיפול, הינו תחום מתפתח בישראל ובעולם כולו. קורס זה יעסוק בהכרת הרקע וההיסטוריה של הטיפול בעזרת בע"ח, מתן מידע על מחקר אמפירי עדכני בתחום, התייחסות להיבטים וגישות תיאורטיות בבסיס הטיפול בעזרת בע"ח, ומתן המחשות לדרכי ההתערבות, עם דגש להיבטים הרלוונטיים להתערבות של מרפאים בעיסוק.

קידום עבודה עם הורים וטיפול ממוקד במשפחה

ד"ר ליאת גפני לכטר

ראיות מחקריות מעידות על כך שגישת הטיפול הממוקד במשפחה המיושמת מתוך שותפות טיפולית עם בני המשפחה הינה הטיפול המיטבי (best practice) בילדים ובמבוגרים. גישה זו מובילה לתוצאות חיוביות יותר עבור הלקוחות ומשפחותיהם, מטפלים, והמסגרות הטיפוליות. בקורס הנוכחי יקבלו המשתתפים כלים יישומיים לחשיבה קלינית ביקורתית מבוססת מחקר ולעבודה שיתופית עם הורים.

מטרות הקורס:

1 .רכישת ידע בגישות תיאורטיות ויישומיות בטיפול הממוקד במשפחה

2 .הקניית כלים לשיח עם בני משפחה והעמקת השותפות בטיפול

3 .התאמת הטיפול הממוקד במשפחה לעבודת מטפלים רב תחומיים

4 .רכישת הבנה וכלים הנחוצים להיות סוכני שינוי ברמה הארגונית

מוח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים

ד"ר נאור דמטר   

מטרות הקורס: להעמיק את הידע בתחום הקוגניטיבי - מטה קוגניטיבי; להכיר מודלים להתערבות עם אוכלוסיות שונות המתמודדות עם מגבלות קוגניטיביות; להעמיק בהבנת הקשר בין תפקוד המוח לעיסוק האדם.

טכנולוגיות בריאות ניידות להערכה

בחירה פקולטטי

מטרת הקורס היא להכיר את תחום מערכות המידע, לדעת להגדיר דרישות ופתרונות מכלי העבודה הטכנולוגי ולבחור בטכנולוגיה המתאימה ביותר לצורך הטיפול כמו גם לתת פתח לעבודה אינטרדיסציפלינרית לפיתוח טכנולוגיות חדשות.

איתור ומניעת בעיות התפתחותיות בגיל הרך

ד"ר איילת בן ששון

בקורס זה נעמיק בסוגיות הקשורות באיתור ומניעה של בעיות התפתחותיות בגיל הרך. קלינאים וחוקרים ניצבים בפני אתגרים רבים בבואם לאתר סימנים לסיכון התפתחותי בגיל הצעיר. אתגרים אלה קשורים במאפיינים הנוירואנטומיים וההתנהגותיים הייחודיים לתקופת הילדות המוקדמת יחד עם המשאבים הסביבתיים וההתנסויות של הילד. בקורס זה נדון במאפיינים אלה ובתוצרי האינטראקציה ביניהם. נדבר על דרכים לפיתוח, הבנה וביקורת של כלים לאיתור מוקדם של בעיות התפתחותיות בגיל הרך. נתאר תהליך של איתור סוגים שונים של הפרעות התפתחותיות. נציג נקודת הסתכלות קלינית מניעתית על התקבעות דפוסי התפתחות. נתייחס לדרכי העבודה עם הצוות החינוכי וההורים סביב תהליך האיתור המוקדם.

המוח ותפקוד האדם

פרופ' בתיה אנגל יגר

העמקת הידע על מבנה ותפקוד מערכת העצבים, תוך השמת דגש על הקשר בין המערכות המוחיות השונות ועל השלכותיהן התפקודיות; הבנת תהליכים עצביים העומדים בבסיס אבחנות רפואית שונות, קשיים תפקודיים שונים.

הערכה וטיפול מרחוק

ד"ר לירון לאמאש

הקורס המתוקשב "הערכה וטיפול מרחוק" יעסוק בנושא פיתוח ומתן שירותי התערבות קליניים למגוון אוכלוסיות. הקורס מיועד לקלינאים בעלי ניסיון טיפולי ממגוון דיסציפלינות.

מטרות הקורס הן להקנות ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בנושא פיתוח, הערכה ויישום של תוכניות להערכה והתערבות מרחוק במגוון אוכלוסיות. בנוסף, חשיפה לתוכניות וכלים קיימים במגוון תחומים ומגוון אוכלוסיות תוך חשיפה למגוון טכנולוגיות, מרצים וחוקרים מישראל ומחו"ל.

הפרעות אכילה

ד"ר עדי שטרן

הפרעות אכילה מאופיינות בהפרעה עקבית באכילה או בהתנהגות הקשורה באכילה. הגורמים להפרעות אכילה רבים וכוללים גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, משפחתיים, חברתיים ותרבותיים. הפרעות אכילה מובילות לליקויים משמעותיים בבריאות הפיזית וכן להפרעה נרחבת בתחומי התפקוד השונים. מורכבות ההפרעות מחייבת אבחון וטיפול של צוות רב מקצועי היכול להתייחס לגורמים השונים התורמים להתפתחות ההפרעה כמו גם להשלכות שלה.

נושאי הלמידה:

• הקריטריונים לאבחנה והגורמים להתפתחות הפרעות אכילה

• ההקשר המשפחתי, התרבותי והחברתי של ההפרעה

• השפעת ההפרעה על תחומי התפקוד השונים

• טראומה מינית בקרב אנשים הסובלים מהפרעות אכילה

• כלי הערכה, גישות טיפול והתערבויות המתאימות לאוכלוסייה זו

קורסי בחירה רב מקצועיים

משחק ומשחקיות

ד"ר אסנת עטון-עיני,

גב' שרון קורונה

הקורס יעסוק בהתפתחות המשחק בינקות ובילדות בהקשר תנועתי, רגשי, לשוני-חברתי וקוגניטיבי. יושם דגש על הזיקה בין התחומים השונים, יישומם הקליני והתייחסות לילדים עם צרכים מיוחדים. במהלך הקורס ויוצגו סרטים שישמשו בסיס לניתוח על פי ההיבטים ההתפתחותיים השונים. הקורס יתקיים במקבץ של שני ימי רביעי ושני ימי שישי בחופשת הסמסטר.

לחשוב סביבה לראות הזדמנות

ד"ר אסנת עטון-עיני, גב' גיתית יצחקניא

הקורס יעסוק בקשר ילד-סביבה, על בסיס תיאוריות תפיסתיות ואקולוגיות, ותיאוריות העוסקות בעיצוב והנגשה. יוצגו היבטים רב מקצועיים להבנת הסביבה בהתפתחות הילד, וההשלכות על תפקודו. יבחנו כלים להערכת היבטים סביבתיים בתכנון התערבות, והמשמעויות הסביבתיות השונות בהתערבות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

 

קורס חובה אינטגרטיבי של תכנית ההתמחות – קורס משותף לשתי היחידות האקדמיות

 

נוירוביולוגיה של קשב וריכוז

פרופ' אבי רפאל אביטל

הקורס יסקור היבטים מגוונים של מערכת הקשב, כולל סוגי הקשב השונים והמחקר המדעי הבוחן אותם והשלכותיהם על התפקוד היומיומי. במסגרת הלמידה יסקרו הנושאים הבאים :

( 1 ) מודלים בבע"ח לסוגי הקשב השונים ;

( 2 ) אספקטים נוירואנטומים ואלקטרופיזיולוגים של תיפקודי קשב ;

( 3 ) הפרמקולוגיה של מערכת הקשב ;

( 4 ) התרומה הסביבתית והגנטית להפרעות קשב ;

( 5 ) המחקר התירגומי ממודלים בבע"ח למחקר קליני ;

( 6 ) המחקר ההתפתחותי הקליני של הפרעות קשב וריכוז ; והקשר לפסיכופתולוגיות

נוספות.

( 7 ) מחקר קליני של לקות קשב במבוגרים בהקשר של תפקוד יומיומי .

סמינר מחקר מתקדם אינטגרטיבי

פרופ׳ אפרת שר-צנזור

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות המבטאות נקודת מבט רב-תחומית ואינטגרטיבית על התפתחות הילד. סוגיות אלו ידונו בהקשר של ילדים עם התפתחות טיפוסית ובהקשר של ילדים עם אבחנות. במסגרת הסמינר, הסטודנטים יחשפו לידע ולשיטות מחקר בינתחומיות, ידונו בישום הידע בעבודתם הטיפולית, ויתנסו בקריאה ביקורתית ואינטגרציה של מחקרים המבוססים על דיסציפלינות שונות. סמינר זה מהווה את חלקו השני של קורס החובה האינטגרטיבי עבור תלמידי תכניות ההתמחות המשותפות של התכנית של התפתחות הילד עם החוג לריפוי בעיסוק, החוג להפרעות בתקשורת והחוג לפיזיותרפיה. לפיכך, דרישת קדם עבור תלמידי תוכנית ההתמחות בלימודי ריפוי בעיסוק הינה להשתתף בקורס ״נוירוביולוגיה של קשב וריכוז״, שניתן במסגרת החוג לריפוי בעיסוק.

במהלך הסמינר נעשה אינטגרציה בין סוגיות בהתפתחות ומעורבות מוחית שנלמדו בקורס ״נוירוביולוגיה של קשב וריכוז״ לבין הבטים של   התפתחות תקשורת ושפה, בהתפתחות תנועה, וסוגיות בהתפתחות חברתית-רגשית מתוך זוית המבט הפסיכולוגית. אנו נדון במושגים שהינם תשתיתיים לחשיבה הקלינית והמחקרית של אנשי מקצוע העובדים עם ילדים מתוך זויות המבט של ריפוי בעיסוק, זוית המבט הבלשנית, הפיזיותרפיסטית והפסיכולוגית (לדוגמא, ויסות, יצוגים מנטליים, אקספלורציה ומשחק, ותקשורת הורה-ילד). בשעורים נציג זויות מבט אלו, נדון בחיבור ביניהן, ובערך המוסף של חיבור זה. הקורס ישלב במידת האפשר הרצאות אורחות של סגל החוגים של ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת ופיזיותרפיה. משימת הסיום של הקורס תאפשר לתלמידות להתנסות בלמידה פעילה, ולערוך עבודת חקר בינתחומית. התלמידות בתכנית ההתמחות בלימודי ריפוי בעיסוק יתבקשו לשלב בין נקודת המבט של ריפוי בעיסוק לבין זו הפסיכולוגית, על מנת לבחון מושג/מודל התפתחותי.

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE