Logo
logo univ
פרופ' תרצה יואלס
ראש התכנית
פרופ' תרצה יואלס
התמחות:

פסיכולוגיה התפתחותית, התקשרות, גירושין,

שואה, טראומה, זוגיות ומשפחה

סגל אקדמי

ד
ד"ר שירה יובל אדלר
התמחות:  
  • פסיכולוגיה התפתחותית
  • תקשורת רגשית בין ילדים להוריהם ברמה הדיאדית והטריאדית
  • נרטיבים של ילדים

shirayuval.adler@gmail.com

 
פרופ' דוד אופנהיים
פרופ' דוד אופנהיים
התמחות: 

קשרים מוקדמים בין ילדים והוריהם והשלכותיהם
התקשרות ותקשורת רגשית פתוחה והשפעותיהם
תובנה אימהית לעולמו של הילד והתפתחות יחסי הורה-ילד בקרב ילדים עם קשיים התפתחותיים כגון אוטיזם

 
גב' טלי אשל שביט
גב' טלי אשל שביט
                          
                             tali_eshel@yahoo.com 
ד''ר נורית גור-יעיש
ד''ר נורית גור-יעיש
התמחות: 
מערכות יחסים קרובות לאורך מעגל החיים והשפעתן על איכות חיים.
 
 
ד''ר סמדר דולב
ד''ר סמדר דולב
התמחות: 
  • רגישות הורית באוכלוסיות נורמטיביות ולא-נורמטיביות
  • הורות לילדים עם אוטיזם והקשר להתפתחות הילדים
  • שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות בגיל הרך
  • כלי מחקר: זמינות רגשית, קלאס

smdolev@gmail.com

דר' נעמי הברון
 יו"ר ועדת מ"א
פרופסור נעמי הברון
התמחות:

רכישת שפה מנקודת מבט רב מערכתית: איך ילדים לומדים מילים חדשות, וכיצד הם משתמשים במבנה של השפה שלהם ובכלים קוגניטיביים כדי לעשות זאת; כיצד קלט שפתי משפיע על תוצאות רכישת שפה, בדגש על ההשפעות של תרבות ושל מבנה המשפחה. 

 
גב' מיכל וינר
גב' מיכל וינר 
miwd65@gmail.com
גב' לילך מנור
גב' לילך מנור
גב' ענת מילר ארד

ד"ר שירלי שויער

התמחות:
  • אוריינטציית עתיד
  • מערכות יחסים במערכות חינוכיות
  • כלי מחקר: אוריינטציית עתיד, קלאס

sshirli@gmail.com

 
גב' מיכל וינר
ד"ר מיכל סלונים

התמחות:

- פסיכולוגיה התפתחותית

- הורות משותפת ויחסים טריאדים (אם-אב-ילד) 

- הורות לילדים עם ASD

פרופ' אפרת שר-צנזור
יו״ר ועדת דוקטורט
פרופ' אפרת שר-צנזור
התמחות:
 יצוגים והתנהגות במערכת היחסים הורה-ילד והשלכותיהם על הסתגלות הילד
תהליכי התפתחות בהקשרים אקולוגיים שונים