banner65

logo univ new

סגל אקדמי

ד
ד"ר שירה יובל אדלר
התמחות:  
  • פסיכולוגיה התפתחותית
  • תקשורת רגשית בין ילדים להוריהם ברמה הדיאדית והטריאדית
  • נרטיבים של ילדים

shirayuval.adler@gmail.com

 
פרופ' דוד אופנהיים
פרופ' דוד אופנהיים
התמחות: 

קשרים מוקדמים בין ילדים והוריהם והשלכותיהם
התקשרות ותקשורת רגשית פתוחה והשפעותיהם
תובנה אימהית לעולמו של הילד והתפתחות יחסי הורה-ילד בקרב ילדים עם קשיים התפתחותיים כגון אוטיזם

 
ד''ר נורית גור-יעיש
ד''ר נורית גור-יעיש
התמחות: 
מערכות יחסים קרובות לאורך מעגל החיים והשפעתן על איכות חיים.
 
 
גב' ענת גינס
גב' ענת גינס
 anatgins@gmail.com
ד''ר סמדר דולב
ד''ר סמדר דולב
התמחות: 
  • רגישות הורית באוכלוסיות נורמטיביות ולא-נורמטיביות
  • הורות לילדים עם אוטיזם והקשר להתפתחות הילדים
  • שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות בגיל הרך
  • כלי מחקר: זמינות רגשית, קלאס
דר' נעמי הברון

דר' נעמי הברון

התמחות: 

רכישת שפה מנקודת מבט רב מערכתית: איך ילדים לומדים מילים חדשות, וכיצד הם משתמשים במבנה של השפה שלהם ובכלים קוגניטיביים כדי לעשות זאת; כיצד קלט שפתי משפיע על תוצאות רכישת שפה, בדגש על ההשפעות של תרבות ושל מבנה המשפחה. 

 
גב' מיכל וינר
גב' מיכל וינר 
miwd65@gmail.com
פרופ' תרצה יואלס
יו״ר ועדת מ״א
פרופ' תרצה יואלס
התמחות:

פסיכולוגיה התפתחותית, התקשרות, גירושין,

שואה, טראומה, זוגיות ומשפחה

דר' קתרין יעקבי

דר' קתרין יעקבי

התמחות: 

פסיכולוגית קלינית והתפתחותית
תכנית MA בינלאומית בהתפתחות הילד
תכנית MA בינתחומית בהתפתחות הילד

גב' ענת מילר ארד
גב' ענת מילר ארד
התמחות:

עו"ס קלינית בכירה

פסיכותרפיסטית

anatmillerarad@gmail.com

ד

גב' חנה פרחי

פסיכולוגית קלינית, טיפול ואיבחון בילדים, מתבגרים ומבוגרים

התמחות: 

 טיפול דיאדי בכלל ובמצבי טראומה בגיל הרך בפרט cpp

עבודה עם משפחות בסיכון

hanafarchi@gmail.com

 
גב' ענת מילר ארד

ד"ר שירלי שויער

התמחות:
  • אוריינטציית עתיד
  • מערכות יחסים במערכות חינוכיות
  • כלי מחקר: אוריינטציית עתיד, קלאס

sshirli@gmail.com

 
פרופ' אפרת שר-צנזור
ראש התוכנית
פרופ' אפרת שר-צנזור
התמחות:
 יצוגים והתנהגות במערכת היחסים הורה-ילד והשלכותיהם על הסתגלות הילד
תהליכי התפתחות בהקשרים אקולוגיים שונים
 
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE